Firme de tranzacționare valutară proprietare Singapore


Normele privind tranzacțiile Normele privind tranzacțiile impun următoarele.

firme de tranzacționare valutară proprietare Singapore

Firmele de investiții trebuie: să păstreze toate datele relevante privind comenzile și tranzacțiile efectuate pentru firme de tranzacționare valutară proprietare Singapore înșiși sau pentru un client timp de cinci ani; să comunice cât mai repede posibil detaliile complete și exacte ale tuturor tranzacțiilor către autoritatea națională relevantă și nu mai târziu de sfârșitul următoarei zile lucrătoare.

Locurile de tranzacționare trebuie să păstreze toate datele privind instrumentele financiare publicate prin sistemele lor timp de cinci ani.

Tranzacționarea cu instrumente derivate trebuie să respecte normele următoare. Aceasta trebuie să aibă loc: pe o piață reglementată; într-un sistem multilateral de tranzacționare; într-un sistem de tranzacționare organizat; sau într-un sistem de tranzacționare din afara UE autorizat de către Comisie. Contrapărțile centrale trebuie să clarifice tranzacțiile financiare într-un mod nediscriminatoriu și transparent.

ESMA: elaborează anumite standarde tehnice, în special pentru instrumente derivate și contrapărți centrale; monitorizează instrumentele financiare comercializate, distribuite sau vândute în UE.

ESMA, ABE și autoritățile naționale colaborează îndeaproape și au puterea de a interzice temporar sau de a restricționa utilizarea instrumentelor financiare considerate o amenințare pentru investitori sau pentru sistemul financiar.

Cele mai bune platforme de tranzacționare pentru începători din 2022

Mai concret, în ceea ce privește Regulamentul UE nr. Acesta adaugă autorizarea și supravegherea furnizorilor de servicii de raportare a datelor la domeniul de aplicare al regulamentului inițial, împreună cu competențele opțiune binară xt colectare directă a datelor în scopul raportării și al calculării transparenței.

firme de tranzacționare valutară proprietare Singapore

Actul conferă ESMA competența de a solicita informațiile de care are nevoie pentru exercitarea sarcinilor sale de supraveghere. Acesta desemnează ESMA ca supraveghetor al furnizorilor de servicii de raportare a datelor. Regulamentul definește prerogativele și competențele ESMA în exercitarea rolului său de autoritate competentă.

Acesta impune Comisiei cerințe de raportare cu privire la funcționarea sistemului central de raportare.

Criptomonedele și prima reglementare specifică din legislația națională prin Codul fiscal

Acesta specifică transferul de competențe de la autoritățile naționale competente către ESMA. Acte de punere în aplicare și acte delegate Comisia a adoptat o serie de acte de punere în aplicare și acte delegate. Regulamentul UE nr. CONTEXT Criza financiară din a scos la iveală punctele slabe ale normelor UE pentru instrumentele financiare, altele decât acțiunile, care sunt în principal tranzacționate de investitori profesioniști.

Here's why you'll NEVER make money in Forex. The Forex Cycle of Doom...

Un activ, o dovadă a dreptului de proprietate asupra unui activ sau un acord contractual între două părți pentru primirea sau livrarea unui alt instrument financiar. Instrument derivat. Un instrument financiar a cărui valoare se bazează pe variația valorii unui activ suport.

firme de tranzacționare valutară proprietare Singapore

Procesul utilizat pentru gestionarea riscului de deschidere a pozițiilor prin verificarea disponibilității valorilor mobiliare, a numerarului sau a ambelor valori. Valoare de referință.

Orice rată, index sau cifră disponibilă publicului determinată de o formulă sau valoare a activelor suport. Loc de tranzacționare. Un loc oficial, cum ar fi sistemele de tranzacționare multilaterale, sistemele de tranzacționare organizate sau piețele reglementate, în care se fac schimburi de valori mobiliare.

Operator independent. O firmă de investiții care tranzacționează pe cont propriu în afara unei piețe reglementate, în mod organizat, frecvent, sistematic și substanțial.

Regulamentul privind piețele instrumentelor financiare

Contraparte centrală. O entitate care acționează ca intermediar între contrapărțile comerciale și care absoarbe o parte din riscul de decontare. Mecanism de publicare aprobat. Un sistem care le impune firmelor ce execută tranzacții să publice rapoarte de tranzacționare prin intermediul unui organism care asigură consolidarea și publicarea în timp util și în condiții de siguranță a acestor date.

Furnizor de sisteme centralizate de raportare.

firme de tranzacționare valutară proprietare Singapore

Mecanism de raportare aprobat. O platformă care raportează tranzacțiile în numele firmelor. Acest lucru se poate face, de asemenea, prin intermediul sistemului multilateral de tranzacționare sau al pieței reglementate pe care a fost efectuată tranzacția.

firme de tranzacționare valutară proprietare Singapore

Sistem multilateral de tranzacționare. Un sistem multilateral, operat de o firmă de investiții sau de un operator de piață, care reunește mai multe interese de cumpărare și de vânzare ale unor terțe părți în instrumente financiare — în cadrul sistemului și în conformitate cu reguli nediscreționare — într-un mod care are ca rezultat un contract în conformitate cu titlul II din MiFID II.

Sistem de tranzacționare organizat.

Un sistem multilateral care nu este o piață reglementată sau un sistem multilateral de tranzacționare și în cadrul căruia mai multe părți terțe care cumpără și vând participații în obligațiuni, produse financiare structurate, certificate de emisii sau instrumente derivate pot interacționa într-un mod care are ca rezultat un contract în conformitate cu titlul II din MiFID II.

Modificările succesive aduse Regulamentului UE nr. Această versiune consolidată are doar un caracter informativ.

firme de tranzacționare valutară proprietare Singapore

A se vedea versiunea firme de tranzacționare valutară proprietare Singapore. Data ultimei actualizări: